top of page
Sök
  • Operkällaren Foundation

WATERAIDS ARBETE I TANZANIA


Operakällaren Foundation stödjer WaterAids arbete i byn Kwamaizi i Handeni-distriktet i Tanzania. I området har endast 42 % av befolkningen tillgång till rent vatten, och bara 5 % av hushållen tvättar händerna efter toalettbesök. Drygt 90 % av vårdinrättningarna i området saknar säker tillgång till rent vatten.


WaterAid byggde nyligen en damm i området. Den har förbättrat tillgången till vatten, toaletter och hygien för närliggande samhällen. I arbetet har ett särskilt fokus riktats mot att förbättra situationen för marginaliserade grupper som kvinnor och flickor.


Nu bygger WaterAid vidare så att ytterligare en by ska få vatten från dammen. Målet är nå 6 037 personer i byn Kwamaizi. Det nya projektet handlar bland annat om att utvidga vattenledningen från dammen till en vattentank i byn, och att installera offentliga vattenstationer i byn. Arbetet kommer också leda till att sjukvårdsinrättningarna i området ska få tillgång till rent vatten, ordentliga toaletter och möjlighet för patienter och personal att tvätta händerna. Byns invånare ska också få utbildning om hygienrutiner, och WaterAids arbete ska hjälpa till att förbättra framtida beslut kring vatten och hygien i byn.


Målet är att samla in 3 miljoner kronor så WaterAid förhoppningsvis kan sätta i gång arbetet i början av 2024. Tack vare WaterAids arbete kommer områdets hälso- och sjukvård förbättras, och tusentals människor får tillgång till rent vatten och bättre hygien.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page