top of page

Exklusiv frukost och spännande samtal på Operakällaren

Den 21 oktober bjöd Abbe Ibrahim VD Operakällaren AB, via Operakällaren Foundation, in till ett frukostseminarium till förmån för WaterAids arbete för rent vatten i Etiopien.

 

Det serverades frukost från Operakällaren med efterföljande viktiga och intressanta samtal i panelen.

 

Som situationen ser ut i världen idag är det särskilt viktigt att fortsätta driva vidare det globala utvecklingsarbetet för en jämställd, hållbar och fredlig värld.

 

Årets panel uppmärksammade att 771 miljoner människor fortfarande inte har tillgång till rent vatten. Panelen lyfte vikten av att bygga ett hållbart samhälle, för att vi ska kunna nå de globala målen som är en del av Agenda 2030. WaterAid visade under frukosten att det är lönsamt (ROI) för företag att investera och arbeta med frågor kopplat till WASH - dvs vatten, sanitet och hygien i hela leverantörsledet. Det är ett arbete som skapar varaktiga förändringar för människor liksom företagen.

 

Årets intressanta panel leddes av journalisten och programledaren Tilde de Paula Eby. Panelens deltagare är:

 

Jan Eliasson – Ambassadör för WaterAid och tidigare vice generalsekreterare för FN

Ola Rosling - Medgrundare av Gapminder Foundation

Micael Dahlen – Författare och professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Anna Nilsdotter – Chief Executive/generalsekreterare WaterAid

Abbe Ibrahim – Grundare av Operakällaren Foundation

 

Se frukostseminariet här

bottom of page