top of page
Sök
  • Operkällaren Foundation

SAVE THE DATE: ÅRETS FRUKOSTSEMINARIUM OPERAKÄLLAREN FOUNDATION 2024Operakällaren Foundation, i samarbete med WaterAid, bjuder in till årets frukost måndagen den 2 september.


Tillsammans med er vill vi förändra framtiden för barn och kvinnor i Tanzania som dagligen möter ofattbara utmaningar i sin strävan efter liv och hälsa.


Det finns ett stort behov av rent vatten i Tanzania, särskilt i avlägsna områden. Många barn lider av allvarliga hälsoproblem på grund av förorenat vatten och brist på rent vatten i skolor och vårdinrättningar.


Save the date:

Frukostseminarium

Måndagen den 2 september

Tid: 8:30 - 10:00

Plats: Operakällaren Operakällaren
Comments


bottom of page